Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 7. januar 2020

14:00-17:00: (2 registrerte)
- Einar dalheim
- Ellen
17:00-20:00: (4 registrerte)
- Einar L
- Magnar
- Eivind
- Stein ove