Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 14. januar 2023

10:00-13:00: (1 registrerte)
- Vivian
13:00-16:00: (1 registrerte)
- Stein Ove trening
16:00-19:00: (4 registrerte)
- Ole Andreas
- Jonas
- Henrik
- Jens