Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 15. januar 2023

10:00-13:00: (2 registrerte)
- Claus
- Jo Andersen
13:00-16:00: (4 registrerte)
- Tor, turnering
- EinarL
- Stein ove
- Per Tore
16:00-19:00: (1 registrerte)
- Jens
19:00-22:00: (2 registrerte)
- Sølvi, trening
- Hans Jostein