Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 24. januar 2023

08:00-11:00: (3 registrerte)
- Ole Christian
- Jens
- Turnering
11:00-14:00: (3 registrerte)
- HM turnering
- JW
- EinarL
14:00-17:00: (3 registrerte)
- Sølvi Ø. Trening
- Hans Jostein
- Øystein
17:00-20:00: (4 registrerte)
- Cecilie
- Pc
- Thomas
- Jarle Myking
20:00-23:00: (3 registrerte)
- Jørn
- Tone
- Per Tore