Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 27. januar 2023

11:00-14:00: (2 registrerte)
- Sølvi Ø. Trening
- Hans Jostein
17:00-20:00: (3 registrerte)
- Jørn
- Tone
- jarle