Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 28. januar 2023

07:00-10:00: (4 registrerte)
- Sondre
- Elling
- Turnering
- Ole Christian
10:00-13:00: (3 registrerte)
- Jørn
- Tone
- Ellen Gro
13:00-16:00: (4 registrerte)
- Stein ove
- Claus
- Jo
- Sven ove
16:00-19:00: (4 registrerte)
- Jens
- Olav
- Einar
- Hallvard
19:00-22:00: (1 registrerte)
- Thomas