Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 31. januar 2023

08:00-11:00: (1 registrerte)
- Øystein
11:00-14:00: (3 registrerte)
- Norunn
- Jens
- Trygve
14:00-17:00: (3 registrerte)
- Sven ove
- EinarL
- Olav
17:00-20:00: (2 registrerte)
- Jørn
- Tone
20:00-23:00: (2 registrerte)
- Elling
- Trening