Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 4. januar 2023

08:00-11:00: (2 registrerte)
- Torbjørn
- Gunnvor
11:00-14:00: (2 registrerte)
- Sølvi Ø. Trening
- Hans Jostein
14:00-17:00: (3 registrerte)
- Sven ove
- Olav
- Einar L
17:00-20:00: (4 registrerte)
- Eivind
- Stein Ove
- Per Tore
- Jo Andersen