Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 7. januar 2023

07:00-10:00: (1 registrerte)
- Sondre L
10:00-13:00: (3 registrerte)
- Elling
- Jens
- Sondre
13:00-16:00: (3 registrerte)
- Jørn
- Tone
- Vivian
16:00-19:00: (1 registrerte)
- Tor