Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 12. mars 2023

10:00-13:00: (2 registrerte)
- Tor
- Thomas
13:00-16:00: (1 registrerte)
- Stein Ove
16:00-19:00: (2 registrerte)
- Tone
- Jørn
19:00-22:00: (2 registrerte)
- Sølvi Ø. Trening
- Hans Jostein