Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 17. mars 2023

08:00-11:00: (2 registrerte)
- Trygve
- Åslaug
11:00-14:00: (2 registrerte)
- Sølvi Ø. Trening
- Hans Jostein
14:00-17:00: (2 registrerte)
- sven ove
- Olav
17:00-20:00: (2 registrerte)
- Jørn
- Tone
20:00-23:00: (3 registrerte)
- Claus C
- Jo
- Stein ove