Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 18. mars 2023

07:00-10:00: (1 registrerte)
- Lars trening
10:00-13:00: (3 registrerte)
- Jørn
- Tone
- Vivian
13:00-16:00: (2 registrerte)
- Sølvi Ø. Trening
- Hans Jostein
16:00-19:00: (2 registrerte)
- Trygve
- Åslaug
19:00-22:00: (2 registrerte)
- Per
- Per