Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 22. mars 2023

11:00-14:00: (2 registrerte)
- Norunn
- Jens
14:00-17:00: (4 registrerte)
- Daniel Øverås - instruksjon
- kl 14 Hans J. /Sølvi Ø
- kl 15 Jo Andersen
- kl 16 Vivian Welle
17:00-20:00: (4 registrerte)
- Daniel Øverås - instruksjon
- kl 17 ledig
- kl 18 ledig
- kl 19 Thomas Hove
20:00-23:00: (4 registrerte)
- Sven Åge
- Ole Christian
- Per
- Håkon M