Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 27. mars 2023

11:00-14:00: (2 registrerte)
- Norunn - trening
- Bygdesnøs’n
14:00-17:00: (4 registrerte)
- Sven ove konkuranse
- Einar
- Bygdesnøs’n
- Olav
17:00-20:00: (3 registrerte)
- Per Tore
- Thomas
- Eivind(konkurranse)
20:00-23:00: (1 registrerte)
- Tor