Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 30. mars 2023

08:00-11:00: (2 registrerte)
- Trygve
- Åslaug
11:00-14:00: (2 registrerte)
- Sølvi Ø. Trening
- Hans Jostein
20:00-23:00: (3 registrerte)
- Cecilie
- PC
- Håkon