Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 5. mars 2023

07:00-10:00: (1 registrerte)
- Lars
10:00-13:00: (3 registrerte)
- Claus
- Jo
- Stein ove
13:00-16:00: (3 registrerte)
- Tone
- Vivian
- Cecilie
16:00-19:00: (2 registrerte)
- Trygve
- Åslaug