Ingen reservasjon kan opprettes på en tidligere dag
Klikk her for å gå tilbake

Reservasjoner 8. mars 2023

11:00-14:00: (2 registrerte)
- Sølvi Ø. Trening
- Hans Jostein
14:00-17:00: (2 registrerte)
- Ellen D
- EINAR D
17:00-20:00: (4 registrerte)
- Eivind
- EinarL
- Stein ove
- Thomas
20:00-23:00: (2 registrerte)
- Ole Andreas
- Jens